Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov – všeobecne

Osobné údaje sa zbierajú kvôli:

  • Zabezpečeniu poskytovania požadovanej služby
  • Čo najúčinnejšej odpovedi na Vašu otázku
  • Internému štatistickému spracovaniu údajov

Doba trvania Politiky ochrany osobných údajov

V momente, keď nám pošlete svoje údaje, súhlasíte s tým, že budete mať kontakt s autorom a poskytujete mu právo, aby vás pridal na svoj zoznam e-mailov – moment povolenia, je to Váš vyslovený súhlas s kontaktom. Ochrana súkromia Vašich údajov je trvalá a v každom momente môžete požiadať o odhlásenie zo zoznamu e-mailov posielaním priamej žiadosti.

Obsah Politiky ochrany súkromia

Vašu e-mailovú adresu autor nepredáva, neprenajíma a neposkytuje právnickým a fyzickým osobám bez Vášho súhlasu. Autor blogu nie je zodpovedný za náhodnú chybu alebo chybu v dôsledku vyššej moci alebo kvôli iným objektívnym okolnostiam, ktorým sa spôsobuje náhodné porušenie zaručenej ochrany Vašich údajov, ale zaručuje, že chyba bude odstránená čo najskôr, pokiaľ je to možné.

Zbierajú sa len tie údaje, ktoré sú dobrovoľne poslaté. Od vás sa nevyžaduje odosielanie údajov, aby vám bol umožnený prístup k tomuto blogu.

Autor nikomu nepredáva, neposkytuje ani nezverejňuje údaje, ktoré zbiera na svojom blogu okrem:

  • v prípadoch, keď je potrebné na splnenie zákonných povinností,
  • v prípadoch, keď je to potrebné na ochranu vášho života alebo fyzickej integrity a nie ste schopní vyjadriť súhlas na spracovanie svojich osobných údajov,
  • v prípadoch, keď je to nevyhnutné na plnenie úloh, ktoré sa vykonávajú vo verejnom záujme.

Tajnosť údajov

Pri návštevách tohto blogu Vaše osobné údaje zostanú tajné, okrem v prípade, že ich nechcete verejne prezradiť. Autor sa zaväzuje, že iným neprezradí informácie, ktoré dostal, okrem v prípadoch, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej kapitole.

Štatistiky server

Globálny sieťový server používa štatistický softvér. Tieto programy sú štandardným znakom všetkých internetových serverov a nie sú charakteristické iba pre tento blog.

Používanie koláčikov (Cookies)

Globálny sieťový server používa koláčiky na uľahčenie prehliadania blogu. Ide o veľmi malé textové súbory, ktoré server pridáva do počítača používateľa pri návšteve častí stránky, ktoré vyžadujú zadanie používateľského mena a hesla. Koláčiky sa nemôžu používať na spustenie programov alebo posielanie vírusov do počítača. Koláčiky, ktoré pridáva internetový server sa automaticky vymažu z Vášho počítača na konci relácie, tj. v momente keď opustíte blog. Prehliadanie blogu je možné aj bez použitia koláčikov, pokiaľ je Váš internetový prehliadač takto nastavený.

Správa prostredníctvom elektronickej pošty

Pri odoslaní elektronickej pošty (e-pošty), ktorá obsahuje osobné údaje, podľa ktorých je Vás možné identifikovať, buď prostredníctvom e-pošty s otázkou alebo komentárom, alebo formulárom, ktorý posielate elektronickou poštou, tieto údaje sa používajú s cieľom splniť Vaše požiadavky.

Odkazy

Autor robí všetko, čo je v jeho silách, aby zabezpečil, že všetky presmerovania z tohto blogu vedú k internetovým stránkam, ktoré neobsahujú nelegálny a/alebo škodlivý obsah. Ale, stránky a adresy na sieti sa rýchlo menia a nie je vždy možné ručiť, aký je obsah každej adresy na ktorú ste presmerovaní.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa Politiky ochrany osobných údajov alebo svojich skúseností s touto internetovou adresou, prosíme, aby ste nás kontaktovali.

Zmeny a ukončenie podmienok používania

Autor blogu si vyhradzuje právo zmeniť alebo prerušiť celú alebo akúkoľvek časť tejto webovej stránky a podmienky používania v každom momente. Zmeny nadobúdajú platnosť zverejnením na tejto adrese, alebo keď sú používatelia o tom informovaní.